Intensive Care Unit

projecten

Intensive Care Unit

Binnen de intensieve zorg, draait het zorgproces volledig om de (kritische) patiënt en daarbij komt een veelheid aan hoogwaardige technologie kijken. Rondom het fors opgetuigde IC-bed moet voldoende ruimte zijn om beademingsapparatuur- en infuuspompen te plaatsen, waarbij ook rekening gehouden moet worden met dialyse apparatuur.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar belevingsgerichte zorg, de invloed van daglicht en uitzicht op een groene omgeving voor de patiënt die intensieve zorg moet ontvangen. De mobilisatie van patiënten speelt hierbij een belangrijke rol.

De vierkante meters passend bij dit zorgproces worden door OKCN in “mock-up” sessies met zorgprofessionals getoetst en vertaald in een inrichtingsplan.

Bij het ontwerpen van dergelijke afdelingen, spelen factoren als “zicht op de patiënt”, privacy, medicatieveiligheid en een veilige werkomgeving voor zorgverleners een hoofdrol.

Wilt u meer weten over hoe dit in de praktijk wordt toegepast of met ons een referentiebezoek brengen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze procesmanagers.

Foto’s: Impressie Intensive Care Afdeling en Erasmus MC (Levien Willemse)

Interesse? Stuur ons een bericht

Centrale Sterilisatie Afdeling

projecten

Centrale Sterilisatie Afdeling

Een goed functionerend ziekenhuis steunt op de pijlers van een efficiënt draaiende Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en een doordacht goederenlogistiek concept. Genoemde processen zijn cruciaal voor het leveren van veilige patiëntenzorg. Een schone taak dus!

De CSA vormt een integraal onderdeel binnen de logistieke keten van het ziekenhuis. In geconditioneerde ruimtes staat geavanceerde was- en sterilisatieapparatuur opgesteld waarin medewerkers in verschillende hygiënische zoneringen werken.

Veel afdelingen worstelen met het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel en het beperken van het ziekteverzuim. De renovatie van een CSA biedt de kans om processen te optimaliseren, moderne technologie te introduceren en tegelijkertijd aandacht te besteden aan de werkomstandigheden en de werksfeer van medewerkers.

OKCN heeft een methode ontwikkeld om de logistieke keten en routeplanning te optimaliseren, met als doel de beschikbare ruimte (oftewel vierkante meters) voor het primaire proces efficiënter te benutten.

Foto’s: Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk en Antonius Ziekenhuis Sneek

Interesse? Stuur ons een bericht