Skip to content

Intensive Care Unit

Intensive Care Unit

Binnen de intensieve zorg, draait het zorgproces volledig om de (kritische) patiënt en daarbij komt een veelheid aan hoogwaardige technologie kijken. Rondom het fors opgetuigde IC-bed moet voldoende ruimte zijn om beademingsapparatuur- en infuuspompen te plaatsen, waarbij ook rekening gehouden moet worden met dialyse apparatuur.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar belevingsgerichte zorg, de invloed van daglicht en uitzicht op een groene omgeving voor de patiënt die intensieve zorg moet ontvangen. De mobilisatie van patiënten speelt hierbij een belangrijke rol.

De vierkante meters passend bij dit zorgproces worden door OKCN in “mock-up” sessies met zorgprofessionals getoetst en vertaald in een inrichtingsplan.

Bij het ontwerpen van dergelijke afdelingen, spelen factoren als “zicht op de patiënt”, privacy, medicatieveiligheid en een veilige werkomgeving voor zorgverleners een hoofdrol.

Wilt u meer weten over hoe dit in de praktijk wordt toegepast of met ons een referentiebezoek brengen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze procesmanagers.

Foto’s: Impressie Intensive Care Afdeling en Erasmus MC (Levien Willemse)

Interesse? Stuur ons een bericht