Skip to content

Over ons

Hart voor de zorg

Onze medewerkers zijn gericht op het verbeteren van de zorg en het ondersteunen van de mensen in de zorg

Samenwerking

Door de korte lijnen binnen OKCN werken wij als hecht team samen om zo tot de beste oplossingen te komen

Open houding

We waarderen diverse perspectieven en stimuleren feedback van de werkvloer, omdat we geloven dat dit cruciaal is voor ons succes

Geschiedenis

In 1990 startte Janet Vissinga haar loopbaan in de medisch technische gezondheidszorg. Ze specialiseerde zich in de toepassing van verschillende luchtbehandelingssystemen in de (para)medische zorg, waarbij gebouwtechniek een grote rol speelt. De high care zorg trok haar aandacht en de toepassing van innovatieve technieken zette haar op het spoor van (ver)nieuwbouwtrajecten binnen operatiecentra. Ze specialiseerde zich in de toepassing van multimediale technieken in operatiekamers en ontwikkelde met verschillende chirurgen een universeel inrichtingsplan voor de toepassing van minimaal invasieve chirurgie. In die tijd werd het haar duidelijk dat de zorg niet of nauwelijks betrokken werd bij het maken van (ver)bouwplannen. Er was zogezegd geen “brug” van de werkvloer naar de bouw en vice versa. Het waren de medisch specialisten die haar aanspoorden OKCN op te zetten om die “brug” te gaan vormen. Het bleek een formule te zijn die de bouw met open armen ontving en de kwaliteit van het ontwerp- en realisatieproces een enorme positieve boost gaf.

Als de oprichter van OKCN heeft Janet met toewijding en expertise het bedrijf laten groeien tot het OKCN van nu. Wat begon met de focus op operatiekamers, heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een uitgebreid portfolio, met betrokkenheid bij diverse high care afdelingen, waaronder intensive care-, spoedeisende hulp-, MDL- HCK- interventie- en radiologie afdelingen en de daar aan gekoppelde facilitaire diensten zoals de centrale sterilisatieafdeling en de apotheek. Deze evolutie weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan uitmuntendheid in het begeleiden van (ver)bouwtrajecten binnen ziekenhuizen. Met een stevige basis in het verleden blijven we vooruitkijken naar de continue verbetering van onze unieke methodiek en groei in de toekomst.

Onze toegevoegde waarde

Ziekenhuisorganisaties die worden geconfronteerd met bouw- of renovatieprojecten zijn vaak niet ingespeeld op de vertaling van het primaire zorgproces naar een gedegen ruimtelijk en functioneel pakket van eisen. Hierbij zien we vaak dat afdelingen onvoldoende scherp hebben hoe zij vierkante meters efficiënter kunnen benutten door werkprocessen anders te organiseren.

De door OKCN ontwikkelde methodiek is gericht op de vertaling van primaire zorgprocessen naar ontwerpuitgangspunten. De zorgprofessional wordt intensief betrokken aan de voorkant, waardoor draagvlak ontstaat in de ontwerp- en realisatiefase.

OKCN begeleidt ziekenhuizen met haar expertise in werkprocessen en state-of-the-art technieken naar maatwerk oplossingen.

Voorkom het bijsturen van een ontwerp in de realisatiefase en bespaar aanzienlijke kosten door optimale synergie te zoeken tussen zorgprofessionals en ontwerpende/bouwende partijen.

Geïnteresseerd?

Wij verzorgen graag een vrijblijvende presentatie voor u of brengen u in contact met een referentieziekenhuis uit ons netwerk.

Duurzaamheid

Met de focus op een circulaire economie tegen 2050 en de bewustwording dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 7% van de broeikasgaseffecten in Nederland, participeert OKCN actief in de zoektocht naar duurzame oplossingen. Concreet betekent dit dat we niet alleen kijken naar aanpassingen in werkprocessen, maar ook naar duurzame ontwerpen en bijbehorende inrichting voor verschillende afdelingen. Door toepassing van de door OKCN ontwikkelde methodiek streven we naar maximale benutting van beschikbare ruimte, wat niet alleen leidt tot efficiëntere processen, maar ook tot aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld minder vierkante meters nodig te hebben. Op deze manier zetten we ons in voor een duurzame toekomst in lijn met de bredere doelstellingen van een circulaire economie.

OKCN in beeld

Play Video

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
OKCN heeft ons met hun ervaren projectmanagers professioneel ondersteund met het opstellen en implementeren van een functioneel en ruimtelijk programma van eisen voor de renovatie van ons OK & CSA complex in de locatie Nieuwegein.
Martin Figee
Manager zorg en bedrijfsvoering OK/IC
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
OKCN heeft permanent boven het proces gehangen om iedereen te verbinden.
Drs. Guido N.M. Stultiëns
Vaatchirurg
Antonius Ziekenhuis Sneek
Onder de deskundige en plezierige leiding van OKCN zijn integraal de uitgangspunten voor de bouw en inrichting van ons nieuwe operatiecentrum en de CSA vastgesteld. Uitgangspunten zijn o.a. optimale werkprocessen en een efficiënt logistiek proces. Bij oplevering zeer tevreden gebruikers.
Frans Faber
Projectleider OK-CSA
Leiden Universitair Medisch Centrum
De medewerkers van OKCN hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen van een nieuwe afdeling Radiologie binnen de bestaande bouw van het LUMC. Het was een complex proces, zowel wat de omvang als de grote hoeveelheid functionele eisen betreft. OKCN was in staat om de wensen van de vele medewerkers van de afdeling te verzamelen, te vertalen in een programma van eisen om er tenslotte - in samenwerking met een architect - een uitgewerkt ontwerp van te brouwen. Dit complexe proces verliep, dankzij de expertise en toewijding van de OKCN-medewerkers, plezierig en voortvarend.
Prof. dr Mark A. van Buchem
Chairman | Department of Radiology
Ziekenhuis Nij Smellinghe
OKCN; leuke mensen die onze duurzame visie op zorg helpen vertalen naar slim en veilig werken in de praktijk.
Folkert Brouwers
Directeur Bedrijven en Gebouwen
Flevoziekenhuis Almere
Professionele ondersteuning bij het maken van een ruimtelijk & functioneel programma van eisen. OKCN spreekt de taal van de specialist, het OK-personeel en weten dit goed te verbinden met de technische afdelingen. Vanuit deze invalshoeken weten zij dit goed te vertalen naar technische specificaties en ruimtelijke uitgangspunten (m²).
Joke Wymenga
Manager Facilitair Zorgbedrijf
Haga Ziekenhuis
OKCN heeft ons geholpen met een visie omtrent de nieuwe werkomgeving binnen het OK-complex. Een partner met veel kennis omtrent werkprocessen en technologie.
Hans Bouts
Projectmanager
Leiden Universitair Medisch Centrum
OKCN heeft ons geholpen om terug te gaan naar de basis en daarvandaan onze nieuwe afdeling Radiologie op te bouwen en te ontwerpen. Hele prettige samenwerking met een top team!
Frank Maagdenberg
Para Medical Manager Radiologie
Groene Hart Ziekenhuis
OKCN is een organisatie met bevlogen en zeer betrokken medewerkers, ze hebben echt kennis van de materie met een doelmatige praktische aanpak.
Peter Schlejen
Vaatchirurg en medisch coördinator
Maasstadziekenhuis Rotterdam
De fijne samenwerking, betrouwbaarheid, bevlogenheid, kennisniveau en niet op de laatste plaats het vermogen om vanuit de gebruiker te denken zijn kernbegrippen waar OKCN al jaren voor staat. Dat is in de afgelopen 3 jaar ook weer gebleken bij het ontwerp van zowel een hybride OK als generieke OK in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Ik kan daarom OKCN van harte aanbevelen.
Eric Beekmans
Manager OK
Medisch Centrum Leeuwarden
OKCN is halverwege het bouwtraject ingestapt en begeleidt zowel het management als de gebruikers. De kennis, ervaring, insteek vanuit de werkprocessen en professionele houding van OKCN maakt het werken met hen prettig, constructief, stelt veel mensen gerust en helpt uitstekend bij het realiseren van een nieuwe afdeling.
Jaap Jan Pieterman
Interim Manager
Kernwaarden
Geschiedenis
Onze toegevoegde waarde
Duurzaamheid
OKCN in beeld
Opdrachtgevers