Skip to content

Wij innoveren met u het operatiecentrum de intensive care unit de cardio care unit de spoedeisende hulp de endoscopieafdeling de hartcatheterisatie afdeling de radiologieafdeling de centrale sterilisatie afdeling

Wij innoveren met u high care afdelingen

Voor efficiënt ruimtegebruik en optimale prestaties in een moderne zorgomgeving.

Zorgproces management

Procesmanagement Zorg

De grootste kracht van de door OKCN ontwikkelde methodiek, is de vertaling van zorgprocessen naar ontwerpuitgangspunten. We focussen hierbij op 5 essentiële hoofdthema’s…

Bouwprocesbegeleiding

Procesmanagement Bouw

In de uitvoeringsfase, zorgen wij voor inhoudelijke begeleiding op het snijvlak van bouw en zorg. Het opstarten van een bouwtraject in de zorg vereist niet alleen een sterke planmatige aanpak…

Studie_Dokter

Opleiding

De unieke methodiek die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, willen we gaan delen met zorginstellingen. Enerzijds omdat we onze beschikbare capaciteit zo goed kunnen benutten…

Procesmanagement Zorg

De grootste kracht van de door OKCN ontwikkelde methodiek, is de vertaling van zorgprocessen naar ontwerpuitgangspunten. We focussen hierbij op 5 essentiële hoofdthema’s: de werkomgeving van en voor de medewerkers, de ontvangst en ontslagomgeving voor patiënten, logistiek en opslag van schoon- en vuil materiaal, de installatie en opslag van vaste- en losse medische apparatuur en last but not least de fysieke behandelomgeving van de patiënt (operatiekamer-IC-röntgen- interventiekamer, hartcatheterisatiekamer, endoscopiekamer etc).

Met een zorgvuldig ontwikkelde checklist, inventariseren we zorgprocessen en vertalen deze vervolgens in duidelijke ruimterelatieschema’s, bijbehorende noodzakelijke vierkante meters en technische randvoorwaarden. Doordat de zorg intensief betrokken wordt aan “de voorkant’ ontstaat er draagvlak en doorlopen we samen met de ontwerpende partijen een gezamenlijk interactief proces.

Wilt u meer weten over hoe dit in de praktijk wordt toegepast? Ontdek het met een voorbeeld uit ons projectenportfolio!

Procesmanagement Bouw

In de uitvoeringsfase, zorgen wij voor inhoudelijke begeleiding op het snijvlak van bouw en zorg. Het opstarten van een bouwtraject in de zorg vereist niet alleen een sterke planmatige aanpak, maar ook een voortdurend inzicht in toekomstige bouwprocessen en de impact daarvan op de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis. Door middel van een doorontwikkelde faseringsanalyse, brengen we de primaire zorgprocessen tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden in beeld en vertalen deze naar een uitgewerkt faseringsplan voor de zorg.

Procesmanagement met OKCN staat voor een communicatief verlopend bouwproces, waarbij verstoringen tot een minimum worden beperkt en de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Ontdek in ons projectenportfolio hoe onze planmatige aanpak de sleutel is tot het succes van uw bouwtraject.

Opleiding

De unieke methodiek die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, willen we gaan delen met zorginstellingen. Enerzijds omdat we onze beschikbare capaciteit zo goed kunnen benutten, anderzijds om ons maatschappelijk doel “het verbeteren van de zorg” te dienen.

Momenteel ontwikkelen we binnen de OKCN Academy een opleiding waarmee projectmedewerkers in ziekenhuizen snel, comfortabel en op het gewenste niveau aan het werk kunnen en zelfstandig hun ontwerp- en bouwproces kunnen beheren. Met gerichte coaching zullen we onze expertise vervolgens delen en toepasbaar maken zodat de zijwieltjes er snel af kunnen.

De eerste reacties van zorginstellingen zijn enthousiast, het delen van kennis wordt erg gewaardeerd.

Ontdek de voordelen voor uw ziekenhuis en neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en andere diensten.

Wij worden vertrouwd door ziekenhuizen in heel Nederland

0 %
NL ziekenhuizen begeleid
0 +
Projecten
0 +
Jaren ervaring
Procesmanagement Zorg
Procesmanagement Bouw
Opleiding
ervaring