Skip to content

Operatiecentrum

Ziekenhuis Nij Smellinghe

Operatiekamer

Sinds de twintigste eeuw lezen we over de “operatiekamer van de toekomst”, maar bestaat deze wel? Werken we nu inmiddels niet in de operatiekamer van de toekomst?

Bij OKCN begrijpen we dat een operatiekamer naadloos moet aansluiten bij het specifieke operatieve proces dat erin plaatsvindt. Daarom hebben we modellen ontwikkeld die perfect aansluiten bij de zorg die zowel het chirurgische als het anesthesiologische team bieden. Of het nu gaat om algemene chirurgische werkzaamheden of ingrepen met geavanceerde apparatuur, zoals een hybride- of robot-OK, elk vakgebied heeft zijn eigen unieke kenmerken.

Ontdek bij OKCN hoe wij de operatiekamer van vandaag perfect afstemmen op de eisen van morgen.

Operatiecentrum

Betreed het Operatiecentrum, waar hoogwaardige operatieve zorg centraal staat met een constante focus op patiëntveiligheid, zowel bij electieve, spoedeisende als topklinische zorg.

Visualiseer een cirkel met operatiekamers in het midden, omringd door cruciale faciliteiten zoals een holding-verkoeverkamer, logistiek voor steriel- en onsteriel materiaal, en een comfortabele omgeving voor het medische team. Dit vormt het basisconcept. De uitdaging ligt in het effectief laten functioneren en het waarborgen van de juiste hygiënische zonering volgens de laatste wet- en regelgeving.

Met onze expertise en ‘lessons learned’ begeleiden we zorgprofessionals en ontwerpende partijen naar een ontwerp waarin deze elementen evolueren tot een breed gedragen en getoetst model.

Interesse? Stuur ons een bericht