INNOVATIE IN DE ZORG
SPECIALISTEN OP HIGH CARE
& HOTFLOOR AFDELINGEN

Uw voordeel

OKCN levert de kennis waarmee u uw voordeel kunt doen.

Ziekenhuisorganisaties, geconfronteerd met een bouw- of renovatieproject, zijn veelal niet ingespeeld op de vertaling van het primaire proces naar een ruimtelijk en functioneel pakket van eisen.
Wat we vaak zien is dat afdelingen zijn verzand in hun huidige werkwijze en onvoldoende scherp hebben hoe je vierkante meters efficiënter kan benutten door je werkprocessen slimmer te organiseren.
Voorkom het bijsturen van een ontwerp in de realisatiefase. Bespaar aanzienlijke kosten door optimale synergie te zoeken met de ontwerpende/bouwende partijen en de gebruiker.
OK Consultancy Nederland vormt de brug tussen de gebruiker en de bouw!

“Do what you can do best”! Laat medisch professionals doen waarvoor ze opgeleid zijn. Inzet van OKCN draagt bij aan kostenverlaging in plaats van verhoging. Wij zorgen er voor, dat uw budget economisch en ergonomisch goed besteed wordt.

VESTIGINGEN

OK Consultancy Nederland
Postbus 60030
9703 BA Groningen

KvK Groningen 02080598
BTW nr NL8210.94.695.B.01
IBAN NL33ABNA 0401 6912 25

 

OK Consultancy Nederland
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn

T +31 85 902 9106
E info@okcn.nl

SOCIAL MEDIA

  

DOWNLOADS

Voowaarden
Disclaimer & privacy

STUUR MIJ ALGEMENE INFORMATIE

Naam

Email